ถุงสามเหลี่ยม

ใช้สำหรับใส่ช่อดอกไม้ เพิ่มความสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้เป็นอย่างดี

สามารถกำหนดได้ตามลูกค้าต้องการ