ถุงขยะ

เนื้อถุงคุณภาพดี ไร้กลิ่น รับน้ำหนักได้มาก ใช้สำหรับใส่ขยะมูลฝอย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

22"x30"

24"x36"

30"x40"

36"x45"