ถุงซิปล็อค

฿ 105

ถุงซิป เหนียว ทน ใส่ของได้หลากหลาย ซิปล็อคแน่น ไม่รั่วไม่ซึม

3" x 5" (1แพ็ค/3,800 ใบ)

4" x 6" (1แพ็ค/2,650 ใบ)

5" x 7" (1แพ็ค/1,300 ใบ)

6" x 8" (1แพ็ค/1,200 ใบ)

8" x 12" (1แพ็ค/600 ใบ)

9" x 13" (1แพ็ค/500 ใบ)

10" x 15" (1แพ็ค/370 ใบ)

12" x 17" (1แพ็ค/260 ใบ)

13" x 20" (1แพ็ค/210 ใบ)

15" x 23" (1แพ็ค/160 ใบ)

18" x 28" (1แพ็ค/105 ใบ)

21" x 30" (1แพ็ค/80 ใบ)

23" x 35" (1แพ็ค/61 ใบ)

25.5" x 35" (1แพ็ค/48ใบ)

30.5" x 46" (1แพ็ค/38 ใบ)

33" x 51" (1แพ็ค/30 ใบ)