หูหิ้ว

ถุงซอฟต์ลูป (Softloop)

ใช้สำหรับใส่สินค้าทั่วไป ทั้งอาหาร เสื้อผ้า และหนังสือ หูถุงแข็งแรง รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

สามารถกำหนดได้ตามลูกค้าต้องการ