ถุงไปรษณีย์

ใช้สำหรับใส่สิ่งของทั่วไปในการส่งพัสดุ กาวเหนียว เนื้อถุงคุณภาพดี(ไม่ควรใส่ของแหลมคม)

สามารถกำหนดได้ตามลูกค้าต้องการ